Kabuki

Kabuki is een traditionele vorm van Japanese theater. Het kreeg in de eerste helft van de 17e eeuw vorm door Okuni. Zij ontwikkelde een dansstijl op de droge rivierbeddingen in de buurt van Kyoto. In de volgende driehonderd jaar ontwikkelde deze dansvorm zich tot een sterk gestileerde theaterperformance.
Ofschoon een vrouw Kabuki uitvond, werden al gauw alle rollen door mannen gespeeld. Deze mannelijke specialisten worden aangeduid met de naam onnagata.
Kabuki dansen en theaterstukken kunnen zowel over grote historische gebeurtenissen als over het dagelijkse leven in de Edo periode (1600-1868) gaan.

Ichimura Manjiro

Manjiro werd in 1949 als tweede zoon geboren van Ichimura Uzaemon. Manjiro is een onnagata, gespecialiseerd in vrouwelijke rollen, maar is ook performer van mannelijke rollen, met name als de aardige zachte jonge man van goeden huize. In de zomer van 1992 vertoonde hij een nieuwe richting door het produceren van en schitteren in de eerste "Kabuki voor iedereen". Sinds die tijd zijn er drie "Kabuki voor iedereen" performances geweest.
Manjiro morving clip (Quick time/200 kb)
Changes (Quick time/1 mb)

Terug

Kies een onderwerp hieronder: sesam sluit u!