Groninger Museum krijgt De Ploeg afdeling

Vanaf dit najaar krijgt het Groninger Museum een afdeling die geheel gewijd is aan het kunstcollectief De Ploeg. In wisselende tentoonstellingen zal werk te zien zijn van deze groep expressionisten. De Groninger kunstenaars vereniging De Ploeg werd op 14 juni 1918 opgericht. Initiatiefnemers waren Jan Wiegers en Willem Reinders, samen met Jan Altink, en George Martens. Jan Altink bedacht de naam: "Omdat er in Groningen niet zoveel te doen was op kunstgebied dacht ik aan ontginnen en dus ook aan ploegen. Vandaar de naam 'De Ploeg'".
In de kunstwereld van Groningen waren belangrijke veranderingen in de beeldende kunst vanaf ca. 1906 nauwelijks tot uiting gekomen. Met De Ploeg zou daar verandering in komen.
De hoogtepunten van deze kunstenaarsgroep liggen tussen de beide wereldoorlogen in, met name tussen de jaren 1922 tot 1928. In september is er een tentoonstelling van Jan Wiegers.
Wiegers, die in 1920 wegens gezondheidsredenen ging kuren in Davos (Zwitserland), kwam daar in contact met Ernst Ludwig Kirchner. Wiegers voelde zich sterk aangetrokken tot de schilderstijl van Kircher. Hij leerde het gebruik van de kleurenleer van Goethe door zijn vriendschap met Kirchner. Ze pasten goed bij de moderne, expressionistische manier van schilderen van De Ploeg.
De kunstenaars gebruikten de complementaire kleuren, de karakteristieke en harmonische combinaties. Daarbij worden de kleuren zo fel mogelijk direct naast elkaar gezet. Ze roepen sterke (complementaire) nabeelden op, die dus niet meer geschilderd hoeven te worden.


Kies een onderwerp hieronder: sesam sluit u!